sesje indywiduAlne

Na sesjach indywidualnych łączę się intuicyjnie z Twoją Duszą i pomagam Ci zrozumieć swój duchowy potencjał oraz uczę Ciebie komunikacji z Duszą i tym kim jesteś naprawdę - w praktyce oznacza to, że w sposób subtelny i wysokowibracyjny dotykam Ciebie energią bezwarunkowej miłości samego Źródła - odzyskujesz spokój w ciele i niesamowitą spójność z potencjałami, darami i talentami Twojej Duszy.

Efektem sesji jest głębokie poczucie wewnętrznej spójności z Duszą oraz zrozumienie swoich trudności życiowych z duchowego poziomu, jak również spotkanie z wewnętrznym dzieckiem i uzdrowienie tego co przydarzyło Ci się w dzieciństwie. Z miłością i zrozumieniem przytulamy i dotykamy też traum oraz tego co utrudnia Tobie zbudowanie głębokiej relacji i kontaktu z własnym ciałem.

Pracujemy z podświadomością w połączeniu z Twoim Wyższym Ja, po to by rozpuścić w niej powstałe przekonania i blokady oraz odzyskać wewnętrzny spokój i poczucie bezpieczeństwa. Na sesji pracuję holistycznie z ciałem, umysłem i Duszą i w zaufaniu poddaję się Wyższemu Prowadzeniu. Wykorzystuję metodę czytania Duszy, pracy z wewnętrznym dzieckiem oraz terapii traumy wg. metody Petera A. Levine Somatic Experiencing.

Jak wygląda sesja?

Sesja czytania Duszy i uzdrawiania traum polega na głębokim wejściu w swoją Duszę, ciało i podświadomość. Wracamy w procesie prowadzonym do tych miejsc w Tobie, gdzie utknęła w ciele i układzie nerowowym Twoja trauma i uwalniamy ten zapis plus zablokowane emocje w ciele. Bazujemy na odczuciach i reakcjach płynących z ciała, a moim zadaniem jest traumach dla Ciebie bezpieczna przestrzeń, gdzie nie uciekasz w historię umysły i wir traumy. Prowadzę Cię delikatnie i subtelnie w kontakcie z Twoją Duszą do tych miejsc, gdzie w jakiś sposób powstało w Tobie odcięcie i brak zaufania do siebie oraz tego co czujesz i nosisz zapisane w ciele i wewnętrznie. Dotykamy z zaufaniem, akceptacją i miłością Twoich duchowych aspektów i ucząc się siebie i wiary w prowadzenie Twoje Duszy na nowo.

Jakie są korzyści i efekty sesji?

Efektem sesji jest uzdrowienie traumy bez efektu retraumatyzacji jak również nauka swojego ciała i wyregulowanie Twojego układu nerowowego. Praca z traumą ma na celu powrócenie Twojego ciała do stanu harmonii i kontaktu ze swoją Duszą, jeśli nie jesteś w połączeniu ze swoim duchowym potencjałem i życiodajną energia możesz mieć odczucie wewnętrznego chaosu, niepokoju i zagubienia. Uleczamy te stany w Tobie podążając za tym co się w Tobie pojawia po to byś umiał/-a zaufać tej części w sobie, która wie. Efektem sesji jest wyjście z zespołu stresu pourazowego (poniżej przeczytasz czym jest PTSD) oraz pokonanie trudności w Twoje dorosłości skutecznie i trwałe. Stajesz się osoba samodzielną, która zaczyna kroczyć odważnie ścieżka Duszy i sowiego życiowego powołania. Co ważne efekty sesji są mocno uzależnione od tego z jakimi tematami pracujemy, więc tak naprawdę wracasz do świadkamosci, w której Ty jesteś swoim uzdrowieniem jako dziecko Boga.

Wewnętrzne dziecko to aspekt w Tobie, który jest głęboko ukryty i dla którego warto zdecydować się na taką formę pracy oraz połączyć się Duszą i za pomocą jej prowadzenia uzdrowić traumy dzieciństwa. Dziecko to ma w sobie dary i potencjały oraz pokazuje nam co jest ważne i istotne kiedy decydujesz się wrócić po siebie, innymi słowy połączyć z aspektem Duszy i boskości w swoim życiu.

Wewnętrzne Dziecko

Wewnętrzne dziecko to też podświadome i wyparte blokady i przekonania oraz emocje i odczucia nieuwolnione z ciała. Na sesji skupiamy się, by w połączeniu z Twoją Duszą i dzięki jej mądrość uwolnić i rozpuścić to wszystko co blokuje Twój kontakt z tym kim jesteś naprawdę bez traumy i trudnych przeszłych doświadczeń z dzieciństwa oraz wzmacniamy Twoje mocne strony i potencjały jak również wspieramy i budujemy na nowo zaufanie do ciała i odzyskujemy kontakt z Duszą.

Wewnętrzne Dziecko

Wewnętrzne dziecko to aspekt w Tobie, który jest głęboko ukryty i dla którego warto zdecydować się na taką formę pracy oraz połączyć się Duszą i za pomocą jej prowadzenia uzdrowić traumy dzieciństwa. Dziecko to ma w sobie dary i potencjały oraz pokazuje nam co jest ważne i istotne kiedy decydujesz się wrócić po siebie, innymi słowy połączyć z aspektem Duszy i boskości w swoim życiu.

Wewnętrzne dziecko to też podświadome i wyparte blokady i przekonania oraz emocje i odczucia nieuwolnione z ciała. Na sesji skupiamy się, by w połączeniu z Twoją Duszą i dzięki jej mądrość uwolnić i rozpuścić to wszystko co blokuje Twój kontakt z tym kim jesteś naprawdę bez traumy i trudnych przeszłych doświadczeń z dzieciństwa oraz wzmacniamy Twoje mocne strony i potencjały jak również wspieramy i budujemy na nowo zaufanie do ciała i odzyskujemy kontakt z Duszą.

Czytanie Duszy

Czytanie Duszy to praca w polu energetycznym oraz na bardzo głębokim duchowym poziomie i tak jak w przypadku wewnętrznego dziecka pracujemy z uwalnianiem emocji tak w przypadku czytania Duszy skupiamy się na odzyskaniu kontaktu z Duszą w sobie. Terapia traumy zaś to uwalnianie traumatycznych zapisów w naszym ciele poprzez budowanie zdrowej i opartej na miłości reakcji z ciałem i Duszą w wewnętrznym dziecku, które mieszka w Tobie. Zwracam uwagę też na to, że jest to praca wielowymiarowa i efekty takiej sesji przychodzą często po czasie jak również tuż po sesji odczuwasz spokój i dostajesz wskazówki spójne z Twoją Duszą i wewnętrznym prowadzeniem do dalszej pracy własnej.

pytania i odpowiedzi

Sesja trwa 60 min. Na czas sesji zapewnij i zorganizuj siebie bezpieczna komfortowa przestrzeń, gdzie będziesz sam/-a, tak aby nikt Ci nie przeszkadzał.

W pracy z wewnętrznym dzieckiem i traumą chodzi o odzyskanie kontaktu z Duszą i wyregulowanie układu nerowowego, dlatego sesję w pakiecie odbywają się regularnie raz na 7-10 dni. Istnieje możliwość zakupu jednej sesji i po jej odbyciu zdecydowaniu o dalszej kontynuacji pracy na sesjach w pakiecie, wtedy masz możliwość dopłacenia różnicy do pakietu czyli kwotę pomniejszona o cenę pojedynczej sesji indywidualnej, a sesja która się odbyła jest liczona jako jedna wykorzystana z pakietu.

Każda trauma zapisana jest w ciele i układzie nerowowym i na sesji uwalniamy jej zablokowana i uwięzioną, zamrożona energię, po to by w to miejsce wprowadzić światło, Twoja Duszę i jej pochodne. Ważne jest abyś wiedział/-a, że wyróżniamy wiele rodzajów i podziałów traum m.in. traumy porodowe, rozwojowe, relacyjne, szkolne, szokowe, szokowe,  seksualne, choroby, wypadki czy oddzielnie i utracenie kontaktu z Duszą i dzieckiem wewnętrznym w ciele. Moje doświadczenie pokazuje, że trauma zawsze jest zapisana i nie uwolniona na wielu poziomach oraz, że najistotniejszym jest nasze ciało w związku z tym prowadzę sesję tak, aby dotknąć i uwolnić w miłości wszystko to co jest gotowe na uzdrowienie. W miarę głębokiej pracy wewnętrznej nad sobą znikają też objawy PTSD (jak np. bezsenność, nadmierna senność, zachowania autodestrukcyjne, flashbacki, natrętne myśli, kompulsywne objadanie, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja), nerwice, depresje, lęki i ataki paniki, brak koncentracji i problemy z pamięcią, zaburzenia i dysfunkcje w sferze seksualnej, nałogi i uzależnienia) i Twój stan i kontakt z Duszą w ciele znacząco się poprawia.

Nie nie jest to wymagane. Każda sesja indywidualna jest prowadzona przeze mnie i w zaufaniu prowadzę Ciebie, by odkryć to kim jesteś z duchowej perspektywy i przyjąć to co nie było przyjęte w dzieciństwie czy przeszłości i jest zapisane w Twoim ciele. Praca z wewnętrznym dzieckiem polega też na uleczeniu matczynej i ojcowskiej rany oraz zbudowania pełnego miłości i akceptacji zaufania i kontaktu do wewnętrznego prowadzenia Twojej Duszy oraz wybudowania na nowo głębokiego poczucia sprawczości w życiu. Pracują z traumą i uzdrawiając trudne dzieciństwo należy pamiętać o tym co jest głęboko ukryte i wyparte w naszej podświadomości – należy wiedzieć, że nie zawsze pamiętamy nasze dzieciństwo, a przeżycia traumatyczne i trudne chowamy głęboko w podświadomość i zamrażamy emocje z nimi związane w ciele. Podczas pracy na sesjach indywidualnych mogą wrócić do Ciebie silne emocje, wspomnienia, które wymagać będą uzdrowienia poprzez przeżycie ich świadomie na nowo w bezpiecznej przestrzeni Twojego dorosłego ciała – pamiętaj, że Twoje wewnętrzne dziecko jest w Twoim ciele, podświadomości oraz emocje, które doświadczasz w dorosłości bardzo często są zapisami nie uwolnionych przeżyć z traumy.

Pracuję głównie wracając do przeszłości i ran wewnętrznego dziecka poprzez moją autorską metodę czytania Duszy i uzdrawiania traumy. Wspieram proces metodą Somatic Experincing (SE) wg. Petera A. Levina (terapeuta i twórca metody SE) oraz pracy z seksualnością oraz trauma seksualną wg. Ariel Giaretto (terapeutka pracy z ciałem specjalizująca się w terapii traumy seksualnej, praktyk Somatic Experiencing). Metoda terapii traumy wg SE polega na uwolnieniu jej z układu nerwowego i ciała poprzez doświadczenia somatyczne i odczucia płynące z ciała.

Inwestycja i dane do płatności:

1 SESJA:

300 ZŁ – 60 MIN

400 ZŁ – 90 MIN

PAKIETY SESJI: *

4 SESJI – 1600 ZŁ

8 SESJI – 2800 ZŁ 

12 SESJI – 3600 ZŁ

* sesja w pakiecie trwa 60 minut; przy zakupie pakietu dostajesz moje prowadzenie i wsparcie poza sesjami przez komunikator Messenger; przy zakupie pakietu sesje odbywają się regularnie raz na 7-10 dni przez komunikator Messenger 

FORMA PŁATNOŚCI:

PayPal – anetakowalczyk.kontakt@gmail.com 

Przelew bankowy: 

Aneta Kowalczyk – 44 1160 2202 0000 0003 2169 5177

(Zakup produktu jest równoważny z tym, że akceptujesz regulamin strony i politykę prywatności.)